Zapracovávanie požiadaviek nových noriem firmy Elkop s. r. o. do výrobkov

EN 131-1:2015

Oproti EN 131-1:2007+A1 v EN 131-1:2015 sú nové požiadavky.

Nové požiadavky pri oporných rebríkoch:

– jednoduchých nad 3000 mm
– kombinovaných rebríkoch, ak sa dá odobrať jednotlivý diel dlhší ako 3000
mm
– lanový rebrík dlhší ako 3000 mm
sa musí používať stabilizátor

EN 131-2:2010+A2:2017

Oproti EN 131-2:2010+A1 je zmenené v EN 131-2:2010+A2:2017
Niektoré skúšky boli zmenené a boli doplnené skúšky životnosti:

5.2 skúška pevnosti rebríka
– nové prevedenie skúšky
5.12.2 doplnené postavenie rebríka do užívateľskej polohy
5.15 Skúšanie krútenia stojanového rebríka
– nové prevedenie skúšky
5.17 Skúška životnosti stojanových rebríkov
– nová skúška
10 000 cyklov musí vydržať neprofesionálny rebrík
50 000 cyklov musí vydržať profesionálny rebrík
5.18 protišmyková skúška oporných rebríkov
– nová skúška
5.19 Skúška pevnosti bočných stabilizátorov na oporných rebríkoch, ktoré sú
umiestnené v rovine rebríka
– nová skúška
5.20 Skúška pevnosti stĺpových stabilizátorov na oporných rebríkoch, ktoré sú
umiestnené v rovine rebríka
– nová skúška
5.21 Skúška krútenia oporných rebríkov
– nové prevedenie skúšky